Bizi Arayın : 0 242 323 24 34

Seyahat Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasnda poliçenin geçerlilik tarihlri araında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat sresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, sigortalıya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.

Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin sigorta poliçesinde belirtilir.

Sigortalının sigorta şirketnden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterilir.

  • Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı
  • Sigortalının tedavinin verileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli
  • Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli
  • Vefat eden sigortalının nakli
Sigortanın Kapsamı

Sehayat sağlık sigortası ulaşım yolarından hrhangi birisini kellanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydanan gelen bir kaza veya önceden mevcut bir durma bağlı olmayanhastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında mydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalıya, poliçede belirtilen teminatlar sağlanır.

Sunulacak Asgari Teminatlar; Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterir.

Ani Rahatsızlık ve Hastalıklara İlişkin Tıbbi Tedavi Teminatı

Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder.

Sigortalının Tedavinin Verilebileceği En Yakın Sağlık Kuruluşuna Seyahati veya Nakli

Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür.

Sigortalının Taburcu Oldukdan Sonra İkametgah Adresine Nakli

Sigortalı'nın poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesi takiben taburcu olması durumunda, seyahat için kullanılmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı'yı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedevi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri sigorta şirketi karşılayacakdır.

Vefat Eden Sigortalının Nakli

Sigotalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanmaı veya yaralanması sonucu vefatı halinde şirket; cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder.

Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlarda verebilir.

Geri Dön

İŞ ORTAKLARIMIZ

Anadolu Sigorta
Axa Sigorta
HDI Sigorta
Groupama Sigorta
Ergo Sigorta
Sompo Japan Sigorta
Anadolu Hayat Emeklilik