Bizi Arayın : 0 242 323 24 34

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası Tanımı

Bir kaza durumunda, yaşanılcak üzüntü bir yana, inanılmaz masraflarla karşı karşıya kalına bilir. Ferdi kaza sigortası, ani ve beklenmedk kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.

Bu sigorta kapsamına giren teminatlar aşagıda belirtilmiştir:

  • Ölüm
  • Sürekli Sakatlık
  • Gündelik Tazminat
  • Tedavi masrafları
  • Deprem
Ölüm Teminatı

Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihnden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan teminattır.

Sürekli Sakatlık Teminatı

Poliçe iletemin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihnde itibren iki sene zarfında sürekli saktlığa maruz kalması halinde geçerli olan teminattır. Sürekli sakatlık teminatı, ölüm teminatında az ve ölüm teminatının iki katından fazla olamaz. Ödenecek tazminat, genel şartlrında belirlenen oranlar dahiline hesaplanır.

Gündelik Tazminat Teminatı

Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamıyacak durma düşerse, kendisine poliçede yazılı olan gündelik tazminat ödenir. Bu tazmintan 200 gün süreyle ödenbilir. Bu tazminat ölüm ve sürekli sakatlık teminatının 0,025'ini geçemez.

Tedavi Masraflar Teminatları

Sigorta poliçesinin kapsaına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktorücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretler harç sigorta edilebilir.

Geri Dön

İŞ ORTAKLARIMIZ

Anadolu Sigorta
Axa Sigorta
HDI Sigorta
Groupama Sigorta
Ergo Sigorta
Sompo Japan Sigorta
Anadolu Hayat Emeklilik