Bizi Arayın : 0 242 323 24 34

Doktor Sigortası

Dr. Sigortası - Sağlık Uzmaları Bireysel Riskler Sigortası

Dr. Sigorta, Formül Sigorta' dasn siz değerli doktorlarımıza özel, yepyeni bir poliçe.

Taşıdığınız büyük riskleri düşünerek hazırladığımız bu özel poliçe, sizin tabirinizle 'Geniş spektrumlu' 'Mesleki Sorumluluk Sigortası' ile iş hatalarına, 'Ferdi Kaza Sigortası' ile de işte ve günlük yaşamda olabilecek kazalara karşı güvence latındasınız.

'Ferdi Kaza Sigortası' ve 'Mesleki Sorumluluk Sigortası'nı alternatifli limit şeçenekleriyle üstelik 'bir arada' sunan Dr. Sigortası, hem günümüz koşullarına hemde çalışma koşullarınıza özel hazırlandı

Gelin, siz sadece işinize konsantre olup hastalarınızla ilgilenin.

Kafanızı meşgul eden endişelerle biz ilgileniriz.

Çünkü siz hepimiz için önemlisiniz...

Malpraktis (Mesleki Sorumluluk) Sigortası

Sağlık uzmanlarının tıp doktoru sıfatıyla vermekte oldukları mesleki hizmetlerinde kusurlu olmaları ve işlerini gerektiği şekilde yerine getirememelerinden dolayı hastanın;

  • Ölümü
  • Bedensel/ruhsal sağlığının bozulması nedeniyle ileri sürülecek tanzimat taleplerine karşı koruma sağlar.

Ayrıca;

  • Çalışan kurumun hekime rücu etmesi
  • Manevi tazminat talepleri
  • Yargılanma masrafları(Teminat limitinin %10'una kadar) teminat kapsamındadır

Poliçe süresi içinde yapılan hatalı işlemler sonucunda, hastanın poliçe süresi ve poliçe bitiminden sonraki 5 yıl içinde zarar görmesi sonucu gelebilecek tanzimat taleplerine karşı poliçe kapsamında teminat sağlar. Tazminat talebinin hekime iletilmesiyle ilgili bir sınır söz konusu olmayıp, sigotalı hekimimiz yasal zaman aşımı süresi koruma altına alınmaktadır.

Ferdi Kaza Sİgortası

Sağlık uzmanları, gerek mesleki gereksede günlük yaşamlarında meydana gelecek bir kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık risklerine karşı teminat altına alınmakta, tedavi masrafları ve çalışmamaneticesinde uğruyacak maddi kayıplar da özel koşullar ile teminat kapsamına dahil edilmektedir.

Ölüm Teminatı

Kaza sonucu hemen veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölüme sebebiyet verdiği takdirde geçerli teminattır.

Sürekli Sakatlık Teminatı

Kaza sonucu hemen veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölüme sebebiyet verdiği takdirde geçerli teminattır.

Ayrıca istenirse. geçici süreyle çalışamıyacak duruma düşülmesi halindeki maddi kayıpalr için Gündelik Tazminat Teminatı, kaza sonucu ihtiyaç duyulan hastane masrafları içn de limitler dahilinde tedavi masrafları teminata alınabilir.

Geri Dön

İŞ ORTAKLARIMIZ

Anadolu Sigorta
Axa Sigorta
HDI Sigorta
Groupama Sigorta
Ergo Sigorta
Sompo Japan Sigorta
Anadolu Hayat Emeklilik