Bizi Arayın : 0 242 323 24 34

Deprem Sigortası

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Zorunlu Deprem Sigortası ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temelleinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kaadr Doğal Afet Sigortası Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Teminat Kapsamı

27 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası'nı;

  • 587 sayılı Kanun hükmünde kararname gereğince, 634 sayılı kat mülkiyet kanunu kapsamındaki bağımsızz bölümler (Ortak yerler dahil)
  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi arazi ve arsalar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
  • Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler yaptırmak zorundadır

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar ve 27 aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır.

En kaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal ve eşya, ölümde dahil olmak üzere bedeni zararlar, manevi tazmint masrafları poliçenin kapsamı dışındadır.

Kaçak yapılar için kesinlikle Zorunlu DepremSigortası düzenlenmez.

Dikkat Edilecek Hususlar

Zorunlu Deprem Sigortasında sigorta primi tutarını üç faktör belirlenmektedir.

 

  • Binanın bulunduğu deperm risk bölgesi
  • Binanın yapı tarzı
  • Meskenin brüt yüz ölçümü

Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir. Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunmaktadır. Zorunlu deprem sigortası yapılan meskenin sigorta bedeli, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve talimatı'nda belirlenen azami teminat tutarı olan 85.000 YTL'ndan fazla olamaz .

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değeri, DASK poliçesi için bulunan bedeli aştığı takdirde, aşan kısım için Zorunlu Deprem Sigortasının yapılmış olması kaydıyla sigorta şirketleri tarafından ihityari Deprem Sigortası yagın teminatınaek olarak yapılır.

Geri Dön

İŞ ORTAKLARIMIZ

Anadolu Sigorta
Axa Sigorta
HDI Sigorta
Groupama Sigorta
Ergo Sigorta
Sompo Japan Sigorta
Anadolu Hayat Emeklilik